Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Kurumsal

Hakkımızda
Kurumsal

Hakkımızda

Düzce Organize Sanayi Bölgesi 169 hektar büyüklüğünde olup 70 adet sanayi parseli bulunmaktadır.

70 sanayi parselinin tamamı firmalara tahsis edilmiş olup bu parsellerin de 52 tanesinde üretim yapılmaktadır. Bu 52 tesiste yaklaşık 6.750  kişi istihdam edilmektedir. Tahsis yapılan sanayi parsellerinin sektörel olarak dağılımına bakıldığında otomotiv yan sanayi, metal ve tekstil ağırlıklı sektörlerdendir.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi 2004 Yılı sonrasında en hızlı büyüyen OSB’dir. Organize Sanayi Bölgemizin Alt yapısı (Bölgemiz İç Yolları - Yağmur Suyu Şebekesi - Atık su Şebekesi -Telekomünikasyon Şebekesi - Doğalgaz Şebekesi - Enerji Nakil Hattı ve Bölge İçi AG - OG Elektrik Şebekesi) % 100 tamamlanmıştır.İletişim Bilgilerimiz